Ademhalingskinesitherapie
 BPPV
 Cardiale revalidatie
Ademhalinskinesitherapie, ook respiratoire kine genoemd, wordt toegepast bij acute of chronische luchtweginfecties of obstructies.
Hierbij wordt getracht het ademhalingstoilet aan te leren en slijmen te verwijderen. Alle leeftijden worden met de meeste zorg behandeld.
Benigne paroxysmale positionele vertigo (BPPV) is een stoornis van het evenwichtsorgaan in het middenoor.
Via eenvoudige technieken wordt u snel van uw draainissen verlost.
Deze therapie wordt meestal na hartoperaties (vb. bypass of klepvervanging) voorgesteld. Ze bestaat uit begeleide actieve oefentherapie waarbij verschillende parameters in de gaten worden gehouden.
Afspraak
Afspraak
Afspraak
 Lymfedrainage
 Manuele therapie
 Neurologische revalidatie
Lymfedrainage beoogt een verbetering in de afvoer van lymfevocht. Bij problemen of onderbrekingen van de lymfekanalen wordt een zwelling opgemeten. Lymfedrainage ad modum vodder is de meest toegepaste vorm van lymfedrainage.
Manuele therapie bestaat uit verscheidene technieken als mobilisaties, rekkingen, manipulaties ed. om alledaagse aandoeningen als klassieke rugpijn of bvb. hoofdpijnen op te lossen.
Neurologische letsels en aandoeningen zijn zeer verscheiden. CVA of hersenbloeding, verlammingen en verschillende spierziektes behoren tot deze revalidatievorm. Afhankelijk van de fase van het letsel wordt beoogd zenuwherstel te bevorderen en sequellen van de ziekte te minimaliseren.
Afspraak
Afspraak
Afspraak
Orthopedische letsels
Osteopathie
Pediatrische kine
Veelal is dit kinesitherapie voor revalidatie na breuken, operaties aan de botten, spieren of gewrichtsbanden zoals bvb. kruisbanden.
Kinesitherapie bij kinderen kan bestaan uit psychomotorische behandeling (fijne, grove motoriek en schrijfmotoriek) en specifieke (neurologische) aandoeningen (vb. CP)
Ademhalingskinesitherapie en osteopathie wordt eveneens toegepast bij baby's en kinderen.
Afspraak
Afspraak
Pre- en postnatale kine
 Sportletsel
 Relaxatie
Dit betreft oa. het aanleren van de puf technieken voor de bevalling. Hier wordt meestal max. 3 sessies aan gewijd. Na de bevalling wordt aandacht besteed aan de versterking van de bekkenbodemspieren en buikspieren en het verbeteren van de fysieke conditie.
Bij sportrevalidatie wordt u begeleid in een sportspecifieke revalidatie en een intensief oefenprogramma.
Relaxatietherapie wordt toegepast bij mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen en hierdoor ademhalingsproblemen ondervinden of andere lichamelijke klachten ontwikkelen.
Afspraak
Afspraak
Afspraak
 ?
Uw therapie niet gevonden?

Contacteer ons voor meer info. Mogelijks bieden wij dit wel aan maar is het niet opgenomen in de lijst.
Contact